De Westdijk wordt 70 cm opgehoogd. Dit gebeurt in lagen waarbij de ondergrond tijd krijgt om te zetten. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Lees meer »

Ter hoogte van het Binnenspui wordt de dijk opgehoogd. Dit gebeurt in lagen waarbij de ondergrond tijd krijgt om te zetten. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. In de kern van Goudswaard wordt de dijk verstevigd met een constructieve wand. Lees meer »

In dit gebied wordt de dijk aan de binnenzijde ca. 150 cm opgehoogd. Dit gebeurt in lagen waarbij de ondergrond tijd krijgt om te zetten. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Lees meer »

In dit gebied wordt de dijk aan de binnenzijde ca. 150 cm opgehoogd. Dit gebeurt in lagen waarbij de ondergrond tijd krijgt om te zetten. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Lees meer »

In dit gebied wordt de dijk aan de binnenzijde ca. 150 cm opgehoogd. Dit gebeurt in lagen waarbij de ondergrond tijd krijgt om te zetten. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Lees meer »

In dit gebied is geen ruimte om de dijk te verhogen en te verbreden. De oplossing is om de dijk te verstevigen door het aanbrengen van damwanden aan beide zijden van de weg. De damwanden zorgen ervoor dat de dijk, onder druk van het water, op zijn plek gehouden wordt. Ter versteviging wordt er op een tweetal locaties steenbekleding aangebracht. Lees meer »

Anders dan in de meeste deelgebieden wordt de dijk hier niet opgehoogd, maar verstevigd. Dit gebeurd door middel van het aanbrengen van damwanden. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Lees meer »

Samen werken wij aan droge voeten in de Hoeksche Waard

Dijkversterking Spui Oost

Een aantal dijken in de Hoekse Waard voldoet niet aan de wettelijke norm en wordt daarom versterkt. Het project Dijkversterking Spui Oost pakt een deel van de waterkeringen in dit gebied aan. In opdracht van waterschap Hollandse Delta zijn wij, Combinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw, in april 2015 begonnen met het versterken van ruim 8 kilometer dijk langs het Spui tussen Goudswaard en Oud-Beijerland.

De dijkversterking bestaat uit het ophogen en verbreden van de dijken met extra grond. Om de dijk op zijn plek te houden worden er in Goudswaard, Landelijke Korendijk en Nieuw-Beijerland damwanden aangebracht.  Tegen de invloeden van golfslag wordt aan de buitenkant van de dijk steenbekleding aangebracht. Deze acties zijn nodig om droge voeten te houden en de veiligheid van het dijktraject voor een periode van 50 jaar te waarborgen.  Na de dijkversterking worden de wegen en fietspaden hersteld en nieuwe asfaltverhardingen aangebracht. Tijdens alle werkzaamheden is de bereikbaarheid gegarandeerd.

Wegreconstructie Spuidijk (tegen Oud-Beijerland) in week 35 van start

25 augustus 2017

In week 35 starten we met de wegreconstructie van de Spuidijk, gelegen tegen Oud-Beijerland. Deze werkzaamheden duren drie weken en de weg zal gedurende deze periode afgesloten zijn voor het fietsverkeer. Woningen blijven te allen tijde bereikbaar. […]

Geen werkzaamheden in week 32 ,33 en 34

6 augustus 2017

In verband met de vakantie leggen wij van 7 tot en met 27 augustus de werkzaamheden even neer . Op maandag 28 augustus zijn we er weer en gaan we met een frisse start de resterende werkzaamheden succesvol afronden.

Maandag 12 juni asfalteerwerkzaamheden Goudswaard

7 juni 2017

Op maandag 12 juni aanstaande vinden er asfalteerwerkzaamheden plaats in Goudswaard vanaf de coupure in de haven ter hoogte van Westdijk 2 tot en met de afrit naar Westdijk 14a. De genoemde woningen zijn deze dag alleen […]

Voortuintjes aan de Spuidijk in Nieuw-Beijerland liggen er weer netjes bij

2 mei 2017

Het begint aardig op te schieten in Nieuw-Beijerland. De voortuintjes aan de Spuidijk liggen er weer netjes bij.

Asfalteerwerkzaamheden Westdijk afgerond

27 maart 2017

De asfalteerwerkzaamheden op de Westdijk zijn afgerond. De komende periode wordt er gewerkt aan de afwerking van de dijk en de bermen.

Bereikbaarheid - Dijkversterking Spui Oost

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de bereikbaarheid en doorstroming gegarandeerd door dat wij werken met gedeeltelijke afsluitingen, omleggingen van wegen of omleidingen.

Bezoek en spreekuur - Dijkversterking Spui Oost

Bezoek en spreekuur

Het spreekuur is toegankelijk voor alle omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden.

Contact - Dijkversterking Spui Oost

Het team

In het vaste team dat aan het project Spui Oost werkt, zitten 30 specialisten.

Header Text