Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de bereikbaarheid en doorstroming gegarandeerd door dat wij werken met gedeeltelijke afsluitingen, omleggingen van wegen of omleidingen. Dit geldt ook voor de fietspaden. Deze worden verlegd of er wordt een tijdelijk fietspad buiten het werkgebied aangelegd. Zo ook bij de N217. Hierdoor komt er ruimte vrij om deze weg te verleggen waardoor het verkeer, ondanks de werkzaamheden ter hoogte van de oorspronkelijke weg, in beide richtingen altijd één rijkstrook beschikbaar heeft en niet meer dan 5 minuten vertraging heeft.

Welke acties er per dijktraject uitgevoerd gaan worden om de bereikbaarheid te garanderen en wanneer deze plaatsvinden, is terug te lezen in de projectinformatie per dijktraject.

Eventuele omleidingen en tijdelijke routes zijn weergegeven op onderstaande afbeeldingen:

Aanvoer bouwmaterialen

Eén van de hinderbeperkende maatregelen is dat er zoveel mogelijk materiaal via het water wordt aangevoerd om zo min mogelijk groot wegtransport plaats te laten vinden. Grond en stenen voor de ophoging van de dijken komen dan ook via het water. In plaats van dat er elke 2 minuten een vrachtauto met grond via de weg rijdt, wordt de grond via het Spui aangevoerd met 1 of 2 schepen per dag. De benodigde damwanden, asfalt en beton worden vanwege hun specifieke manier van vervoeren wel over de weg aangeleverd.

Meer informatie

Omwonenden worden middels bewonersbrieven en eventueel persoonlijke gesprekken op de hoogte gehouden van de bereikbaarheid van hun woning en werkzaamheden in de buurt.

Nog vragen? Neem contact met ons op.

Header Text