Fietspaden

Tijdens de werkzaamheden in de verschillende deelgebieden blijven fietspaden altijd beschikbaar. In een aantal gevallen wordt er een tijdelijk fietspad aangelegd. Zo wordt de fietsroute langs de Molenpolderdijk verlegd zodat deze gewoon bereikbaar is. Op dit fietspad wordt een afscheiding gemaakt met het werkgebied. Voor de eigen veiligheid is het verboden om dit hekwerk over te gaan. De fietspaden bij Piershil West en N217 worden tijdelijk verlegd.

Bekijk voor meer informatie over de werkzaamheden aan fietspaden de informatiepagina’s over de verschillende deelgebieden onder de navigatieknop Het project.

Header Text