Goudswaard

In Goudswaard beginnen we met het verleggen van kabels en leidingen en het verplaatsen van de fietsenstallingen bij het voetbalveld van OV Goudswaard om ruimte te maken. Ook wordt er een bouwweg aangelegd. Hiermee wordt het bouwverkeer gescheiden van het gewone verkeer zodat overlast beperkt wordt en de veiligheid vergroot. Ter hoogte van het Binnenspui wordt de dijk opgehoogd. Dit kan niet in één keer, maar gebeurd in lagen. De ondergrond heeft namelijk tijd nodig om te zetten. Als er te veel grond in één keer aangebracht wordt, schuift de dijk af. De dijk krijgt daarom na elke laag één tot twee maanden rust. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Golfslag heeft hierdoor minder invloed. In de kern van Goudswaard is er geen ruimte om de dijk hoger en breder te maken. Daar wordt hij steviger gemaakt met een constructieve wand. Hier wordt een damwand toegepast. Tevens vinden er werkzaamheden plaats aan het gemaal en wordt aan de kop van het Binnenspui een strook van 7 meter gedempt voor extra stabiliteit. De dijk wordt daarmee in de voet wat breder. Ook worden de coupures vernieuwd.

Stapsgewijs

  1. Er wordt een bouwweg aangelegd om het bouwverkeer te scheiden van het gewone verkeer.
  2. Om ruimte te maken worden kabels en leidingen verlegd en de fietsenstalling bij het voetbalveld verplaatst.
  3. Daar waar de dijk verhoogd wordt, wordt de bovenlaag afgegraven waarna een zandpakket met zettingsversnellende maatregelen wordt aangelegd. Dit is een verticale drainage die het water uit de onderlaag gecontroleerd weg laat lopen zonder dat de onderlaag wegspoelt en daarmee een dijkverschuiving zou veroorzaken.
  4. Wanneer de ondergrond voldoende gezet is, wordt de dijk in lagen van 40 cm opgehoogd. De dijk wordt in totaal 70 cm hoger.
  5. Aan de kop van het Binnenspui wordt een strook van 7 meter gedempt voor extra stabiliteit.
  6. Vanaf de werkweg die op het nieuwe, verbrede deel van de dijk is aangelegd, wordt de damwand aangebracht. Door deze werkwijze kan de Westdijk gedeeltelijk open blijven en worden de benodigde afzettingen minimaal.
  7. Bestaande coupures worden vernieuwd.
  8. Werkzaamheden aan het gemaal worden uitgevoerd.
  9. Herstellen van de wegen.

 Planning

De landelijk norm stelt dat er van 1 april tot 1 oktober aan dijken gewerkt mag worden. In het open seizoen van 2015 vindt stap 2, 3 en 4 plaats waarna de grote massa aan grond op zijn plek ligt, In de winterperiode heeft de verhoogde dijk tijd om te zetten . Vanaf juni 2016 worden stap 1 en stap 5  t/m 9 opgepakt.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft de haven bereikbaar. Dit gebeurt middels een fasering. Informatieborden geven aan of dit via de Westdijk of de Molendijk is. Als de werkzaamheden bij de Molendijk zijn aangekomen, gaat deze dicht om de werkzaamheden daar op te kunnen pakken. Bestemmingsverkeer kan gebruik blijven maken van de weg, waarmee de bereikbaarheid van woningen wordt gegarandeerd. Omwonenden worden op de hoogte gehouden middels bewonersbrieven en in persoonlijke gesprekken.

Het traject

De werkzaamheden in dit gebied lopen vanaf sportpark De Koorenaar tot aan de watersportvereniging Goudswaard.

Fasering bereikbaarheidsaanpak Goudswaard
Header Text