Landelijke Korendijk

Anders dan in de meeste deelgebieden wordt de dijk hier niet opgehoogd, maar verstevigd. Dit gebeurd door middel van het aanbrengen van damwanden in de grond. De damwanden zorgen ervoor dat de dijk, onder druk van het water, op zijn plek gehouden wordt. Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het gemaal Brakelsveer en ter versteviging aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Golfslag heeft hierdoor minder invloed.

Stapsgewijs

Deel Spuidijk

  1. Aanbrengen van steenbekleding aan de buitenzijde van de dijk.
  2. De damwanden worden aangebracht.
  3. Herstel van de weg Spuidijk.

Planning

De landelijke norm stelt dat er van 1 april tot 1 oktober aan dijken gewerkt mag worden.

Bereikbaarheid

De Spuidijk is tijdens de uitvoeringsperiode afgesloten en zal alleen bereikbaar zijn voor bestemmingsverkeer.

Traject

De werkzaamheden in dit gebied lopen vanaf de Spuidijk 34 tot aan B&B Brakelsveer.

Header Text