Molenpolderdijk

Het fietspad op de Molenpolderdijk wordt tijdelijk verlegd om ruimte te maken voor de werkzaamheden. Ook de sloot wordt opgeschoven om de dijk te kunnen vergroten. In dit gebied wordt de dijk aan de binnenzijde opgeschoven en de taluds minder steil gemaakt. Dit kan niet in één keer, maar gebeurt in lagen. De ondergrond heeft namelijk tijd nodig om te zetten. Als er te veel grond in één keer aangebracht wordt, schuift de dijk af. De dijk krijgt daarom na elke laag één tot twee maanden rust. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Golfslag heeft hierdoor minder invloed. De binnenzijde van de dijk krijgt een steunberm.

Stapsgewijs

  1. Om ruimte te maken, worden het fietspad en de sloot verlegd.
  2. De nieuwe dijk wordt in lagen 40 cm opgehoogd en in totaal 6 tot 12 meter opgeschoven.
  3. De voet van de dijk wordt verbreed. In drie ophooglagen wordt een steunberm aangebracht.
  4. Als dijk op hoogte is, wordt de buitenzijde afgegraven en steiler gemaakt en aan de buitenkant steenbekleding aangebracht en aan de binnenkant een kleibekleding met gras.
  5. Bovenop de dijk wordt een nieuw fietspad aangelegd. Het tijdelijke fietspad wordt weer verwijderd.

Planning

De landelijke norm stelt dat er van 1 april tot 1 oktober aan dijken gewerkt mag worden. In het open seizoen van 2015 vindt stap 1 t/m 3 plaats waarna de grote massa, met name aan de buitenzijde, aan grond op zijn plek ligt. In oktober en november 2015 wordt aan de binnenzijde van de dijk gewerkt. In de winterperiode heeft de verhoogde dijk tijd om te zetten. Vanaf april 2016 worden stap 4 en 5 opgepakt.

Bereikbaarheid

Doordat er een tijdelijk fietspad aangelegd wordt, kunnen fietsers ongestoord van het traject gebruik blijven maken. Omwonenden worden op de hoogte gehouden middels bewonersbrieven en in persoonlijke gesprekken.

Het traject

De werkzaamheden in dit gebied lopen vanaf watersportvereniging Goudswaard tot aan waar de dijk de hoek om gaat. Dat is nabij camping Costa del Spui.

Overzicht bereikbaarheid Molenpolderdijk - Piershil West - Piershil Oost
Header Text