Nieuw-Beijerland

De werkzaamheden in dit gebied beginnen met het verleggen van de kabels en leidingen langs de Spuidijk. In dit gebied is geen ruimte om de dijk te verhogen en te verbreden. De oplossing is om de dijk te verstevigen door het aanbrengen van damwanden aan beide zijden van de weg. De damwanden zorgen ervoor dat de dijk, onder druk van het water, op zijn plek gehouden wordt. Hiervoor moeten eerst de muurtjes bij de tuinen worden verwijderd, deze tuintjes worden na afloop van de werkzaamheden weer hersteld. Tevens vinden er in dit gebied kleine werkzaamheden plaats aan de inlaatsluis en wordt op een tweetal locaties steenbekleding aangebracht. Golfslag heeft hierdoor minder invloed.

Stapsgewijs

  1. De muurtjes voor de tuinen worden verwijderd om kabels en leidingen te kunnen verleggen. De huisaansluitingen voor gas, water, elektra en data verplaatsen naar de strook tussen de huizen en muurtjes. De grotere transportleidingen komen onder de weg te liggen.
  2. Damwanden worden aan beide zijden van de weg geplaatst. De bewoners van de aanliggende huizen krijgen tijdelijke trapjes naar hun woningen. Bovenop de damwanden komt een deksloof (betonnen afwerking).
  3. Op de geplaatste damwanden worden nieuwe muurtjes met trapjes naar de woningen geplaatst. Ook komen er nieuwe coupures naar de haven.
  4. Er wordt steenbekleding aangebracht tussen de woningen Spuidijk nr. 1 t/m 3 en rondom de molen.
  5. Na de dijkversteviging wordt de weg hersteld, evenals de twee taludtrappen en de stroken tussen de woningen en de nieuwe muurtjes.

Planning

De landelijke norm stelt dat er van 1 april tot 1 oktober aan dijken gewerkt mag worden. Vanaf juli 2016 worden stap 1 t/m 5 opgepakt.

Bereikbaarheid

Vanaf half augustus wordt de Spuidijk volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Gedurende deze periode zal er voor doorgaand verkeer een omleidingsroute plaatsvinden. Deze route loopt via de Buitenom. Voor bewoners en bestemmingsverkeer blijft de Spuidijk bereikbaar, of via de Voorstraat of via de molen. Omwonenden worden op de hoogte gehouden middels bewonersbrieven en in persoonlijke gesprekken.

Traject

De werkzaamheden in dit gebied lopen vanaf de Spuidijk 1 tot voorbij de molen.

2015-09-aangepaste-omleidingen-Nieuw-Beijerland
Header Text