Piershil Oost

Om de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, wordt de Spuiweg tijdelijk verlegd. Een aantal sloten wordt vergraven om ruimte te maken. In dit gebied wordt de dijk opgeschoven en de taluds minder steil gemaakt. Dit kan niet in één keer, maar gebeurt in lagen. De ondergrond heeft namelijk tijd nodig om te zetten. Als er te veel grond in één keer aangebracht wordt, schuift de dijk af. De dijk krijgt daarom na elke laag één tot twee maanden rust. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Golfslag heeft hierdoor minder invloed. De Spuiweg wordt na de dijkverhoging weer verlegd naar de nieuw aangebrachte steunberm, zijn definitieve plek.

Stapsgewijs

  1. Om ruimte te maken en de werkzaamheden veilig uit te voeren, worden de Spuiweg en sloten verlegd.
  2. Op de vrijgekomen ruimte wordt de bovenlaag afgegraven waarna een zandpakket met zettingsversnellende maatregelen wordt aangelegd.
  3. Wanneer de ondergrond voldoende gezet is, wordt de dijk in lagen van 40 cm opgehoogd. De dijk wordt in totaal 150 cm hoger aangelegd aan de binnenzijde.
  4. De voet van de dijk wordt verbreed. In drie ophooglagen wordt een steunberm aangebracht.
  5. Als dijk op hoogte is, wordt aan de buitenkant steenbekleding aangebracht en aan de binnenkant een kleibekleding met gras.
  6. De Spuiweg krijgt zijn definitieve plek op de steunberm.

Planning

De landelijke norm stelt dat er van 1 april tot 1 oktober aan dijken gewerkt mag worden. In het open seizoen van 2015 vindt stap 1 t/m 4 plaats waarna de grote massa aan grond op zijn plek ligt. Onder bepaalde voorwaarden mogen er aan de binnenkant van de dijk wel werkzaamheden verricht worden buiten het seizoen,  zolang de veiligheid maar niet in gevaar komt. Het binnendijkse grondwerk loopt daarom wel in de winter door. Deze werkzaamheden maken de dijk niet kwetsbaarder waardoor het geen veiligheidsrisico is. Verder heeft de verhoogde dijk in de winterperiode tijd om te zetten. Vanaf april 2016 worden stap 5 en 6 opgepakt.

Bereikbaarheid

Vanwege de tijdelijke verlegging van de Spuiweg blijft deze tijdens de werkzaamheden open. Omwonenden worden op de hoogte gehouden middels bewonersbrieven en in persoonlijke gesprekken.

Traject

De werkzaamheden in dit gebied lopen vanaf de Noordpoldersekade tot aan waar de Spuiweg opsplitst.

Overzicht bereikbaarheid Molenpolderdijk - Piershil West - Piershil Oost
Header Text