Piershil West

Om de werkzaamheden hier veilig uit te kunnen voeren, wordt er een tijdelijk fietspad aangelegd. Ook de Spuiweg en een aantal sloten worden verlegd om ruimte te maken. In dit gebied wordt de dijk opgeschoven en de taluds minder steil gemaakt. Dit kan niet in één keer, maar gebeurt in lagen. De ondergrond heeft namelijk tijd nodig om te zetten. Als er te veel grond in één keer aangebracht wordt, schuift de dijk af. De dijk krijgt daarom na elke laag één tot twee maanden rust. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Golfslag heeft hierdoor minder invloed. De Spuiweg wordt na de dijkverhoging weer verlegd naar zijn definitieve plek waarna ook de taludtrappen weer aangebracht worden.

Stapsgewijs

  1. Om ruimte te maken en de werkzaamheden veilig uit te voeren, wordt er een tijdelijk fietspad aangelegd en worden de Spuiweg en sloten verlegd.
  2. De dijk wordt in lagen van 40 cm opgehoogd. De dijk schuift in totaal 6 meter op.
  3. De voet van de dijk wordt verbreed. In drie ophooglagen wordt een steunberm aangebracht.
  4. Als dijk op hoogte is, wordt aan de buitenkant het talud minder steil en de steenbekleding aangebracht en aan de binnenkant een kleibekleding met gras.
  5. Bovenop de dijk wordt een nieuw fietspad aangelegd. Het tijdelijke fietspad wordt weer verwijderd.
  6. De Spuiweg en de taludtrappen worden weer op de oorspronkelijke plek aangelegd.

Planning

De landelijke norm stelt dat er van 1 april tot 1 oktober aan dijken gewerkt mag worden. In het open seizoen van 2015 vindt stap 1 plaats waarna in november en december 2015 wordt opgehoogd en de grote massa aan grond op zijn plek ligt. Onder bepaalde voorwaarden mogen er aan de binnenkant van de dijk wel werkzaamheden verricht worden buiten het seizoen,  zolang de veiligheid maar niet in gevaar komt. Het binnendijkse grondwerk loopt daarom wel in de winter door. Deze werkzaamheden maken de dijk niet kwetsbaarder waardoor het geen veiligheidsrisico is. Verder heeft de verhoogde dijk in de winterperiode de tijd om te zetten. Vanaf april 2016 worden stap 2 t/m 6 opgepakt.

Bereikbaarheid

Door de aanleg van het tijdelijke fietspad en de verlegging van de Spuiweg blijft het gebied bereikbaar. De taludtrappen zijn dicht tijdens de werkzaamheden. Omwonenden worden op de hoogte gehouden middels bewonersbrieven en in persoonlijke gesprekken.

Het traject

De werkzaamheden in dit gebied lopen vanaf camping Costa del Spui tot aan het Piershilsegat en het fietspad op de Noordpoldersekade.

Overzicht bereikbaarheid Molenpolderdijk - Piershil West - Piershil Oost
Header Text