Westdijk

Op de Westdijk beginnen we met het verleggen van een sloot en kabels en leidingen. De dijk wordt op de kruin 70 cm opgehoogd tot circa 200 cm op de bermen. Dit kan niet in één keer, maar gebeurt in lagen. De ondergrond heeft namelijk tijd nodig om te zetten. Als er te veel grond in één keer aangebracht wordt, schuift de dijk af. De dijk krijgt daarom na elke laag één tot twee maanden rust. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de dijk steenbekleding aangebracht. Golfslag heeft hierdoor minder invloed.

Stapsgewijs

  1. Om ruimte te maken, wordt de sloot verplaatst. Ook kabels en leidingen worden verlegd.
  2. Op de vrijgekomen ruimte wordt de bovenlaag afgegraven waarna een zandpakket met zettingsversnellende maatregelen wordt aangelegd. Dit is een verticale drainage die het water uit de onderlaag gecontroleerd weg laat lopen zonder dat de onderlaag wegspoelt en daarmee een dijkverschuiving zou veroorzaken.
  3. Wanneer de ondergrond voldoende gezet is, wordt de dijk in lagen van 40 cm opgehoogd. De dijk wordt in totaal 70 cm hoger.
  4. De voet van de dijk wordt verbreed. In drie ophooglagen wordt een steunberm aangebracht.
  5. Als dijk op hoogte is, wordt aan de buitenkant steenbekleding aangebracht en aan de binnenkant een kleibekleding met gras.
  6. Bovenop de dijk wordt een nieuwe asfaltweg aangelegd.

Planning

De landelijke norm stelt dat er van 1 april tot 1 oktober aan dijken gewerkt mag worden. In het open seizoen van 2015 vindt stap 1 t/m 4 plaats waarna de grote massa aan grond op zijn plek ligt. In de winterperiode heeft de verhoogde dijk tijd om te zetten. Vanaf april 2016 wordt de steenbekleding aan de buitenzijde en het gras aan de binnenzijde van de dijk aangebracht. Ook wordt dan de nieuwe weg aangelegd.

In een deel van dit traject is het uiterlijk van de nieuwe dijk al in 2015 zichtbaar. Nabij de vogelkijkhut tot Westdijk nr. 16 is het ophogen van de dijk niet nodig waardoor dit jaar al de steenbekleding wordt aangebracht.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer omgeleid via de Langeweg en het autoverkeer via de Achterweg. Het werkvak wordt afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer kan gebruik blijven maken van de weg.  Omwonenden worden op de hoogte gehouden middels bewonersbrieven en in persoonlijke gesprekken.

Het traject

De werkzaamheden in dit gebied lopen vanaf de kruising Oudendijk / Westdijk / Achterweg (nabij de vogelhut) t/m Westdijk nr. 14.

2015-09-aangepaste-omleiding-Westdijk
Header Text