Bewonersbrieven

Omwonenden die directe hinder van de werkzaamheden ondervinden, worden gedurende het hele project door middel van bewonersbrieven extra op de hoogte gehouden. In deze bewonersbrieven wordt uitgelegd welke werkzaamheden hinder veroorzaken, waar de hinder plaatsvindt, hoe lang deze hinder duurt en welke maatregelen Combinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw neemt om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De bewonersbrieven zijn hieronder als PDF te downloaden:

Header Text